Blog Image

Intro

Du er ansvarlig, ikke alene for det du siger, men også for det du undlader at sige

BINDINGSVÆRK for Seniorer i Aulum, er et uformel seniorgruppe som afholder socialt samværsmøde et par formiddagstime på onsdage i ulige uger.
Formålet er værende netværksorgan som informationskilde ved aktuelle sociale velfærdsrettigheder for seniorer, fra offentlige myndigheder, som ved Herning Kommune, samt drøfte aktuelle emner i lokalsamfundet.

Pressemeddelelse

Aktivitets nyt Posted on Tue, November 01, 2016 16:14:51Indgivet opsigelse

Aktivitets nyt Posted on Tue, November 01, 2016 16:11:34

Bindingsværk for Seniorer

14. april ·

Har i dag indgivet opsigelse for mødesamvær i
Kastanigården, med sidste mødedag den 8. juni 2016.Fremmøde aktivitet

Aktivitets nyt Posted on Tue, November 01, 2016 16:10:02

Mødesamvær den 16. marts.

Ved samværsmødet i dag var 6 fremmødte.

Kontaktpersoner Ella og Chr. Østergaard Jensen har ved
indkaldt møde for kontaktpersoner for aktivitetsafdelinger på Kastanigården
meddelt, at trække sig som kontaktpersoner for BINDINGSVÆRK ved sommerferie
2016.

Dette blev i dag drøftet under samværsmødet, med
forståelse herfor.

Aktiviteterne for BINDINGSVÆRKs fremtid blev drøftet,
herved ser ingen muligheder for dens overlevelse. Der blev herfor taget
beslutning for at nedlægge BINDINGSVÆRK til sommerferien 2016.

BINDINGSVÆRK er en efterfølgerklub af tværfaglig
efterlønsklub stiftet 1986, som efter tidernes udvikling siden, ikke har haft
nogen medlemsfremgang.

De få som endnu kommer har været trofaste mødedeltager
gennem årerne, men alting får jo en ende, som af naturlige årsager ikke mere
har kræfter til at kan følge aktiviteter i det 30 år gamle mødesamværFremmøde aktivitet

Aktivitets nyt Posted on Tue, November 01, 2016 16:08:58

Mødesamvær den 2. marts.

Var i dag 8 fremmødte. Flere emner vedr. lokalsamfundet
blev drøftet, ligesom var god stemning, samt sunget en del sange herved.

Kontaktpersonerne Ella og Christian er indkaldt til
fællesmøde blandt Kastaniegårdens frivillige den 11. marts, herved vil Ella og
Christian meddele, at de trækker sig som kontaktpersoner for BINDINGSVÆRK til
sommerferie, som skønnes være rette tidspunk, da der herefter påbegyndes ny
brugebetaling for kommende år.Fremmøde aktivitet

Aktivitets nyt Posted on Tue, November 01, 2016 16:04:57

Mødesamvær den 17. feb.
Af forskellige årsager var i dag kun 5
fremmødte. Forsøger at holde
mødesamvær kørende indtil sommerferie, kan
herefter blive nødsaget til at nedlukke p.gr.a. manglende kræfter for
fremadrettet aktivitetudførelser.

Mødesamvær den 3. feb. blev afholdt med få
fremmødte, da der endnu forekommer en del sygefravær.
Fremmøde hyggede sig på sædvanlig vis med
debatter over hvad som rører sig i nærsamfundet.Julefrokost 2015

Aktivitets nyt Posted on Tue, November 01, 2016 16:00:15

BINDINGSVÆRK for Seniorer i Aulum
Afholdt årsafslutning med julefrokost i Aulum Fritidscenter den 2. december.
Til en vellykket frokostanretning blev mødesamværet afholdt ved festligt
samvær, med sang, pakkespil og oplæst julehistorie ved Anders Kjær.
Der blev omdelt mødeprogram for første halvår 2016, og håber da gensyn med alle
ved første mødesamvær den 6. januar.
Kontaktperson Chr. Østergaard Jensen bød velkommen ved nedenstående manus.

Velkommen til vores julefrokost, som er årsafslutning og vores sidste samvær i dette år.
Det er nu et år siden vi løb ind i en turbulent sag vedr. nedlæggelse af den gamle efterlønsklub, som endnu ikke foreligger forståelige argumenter for, fra vores daværende formand og kasserer.
Nedlæggelse og ransagning af klubbens bankindestående, har vi aldrig fået nogen relevant afslutning for.
For den sag var vi nok berettiget til sagkyndig hjælp for sagsbehandling, men følte ikke der var kræfter og midler hertil.

Vi valgte at fortsætte vore samvær som sædvanlig, og hertil har der været fuld opbakning i det omfang det har været muligt at kunne deltage.
Der er nu udført nyt mødeprogram indtil sommerferie 2016, og så tar vi den derudfra – til den tid.

Ella og jeg har i årets løb påtaget os kontaktpersons anliggende, som er foreslået af Kastanigårdens ledelse, dette er ikke ensbetydende med at vi er enerådige for klubaktiviteter, hertil ar vi alle medvirkende.

Velkommen til vores årsafslutning ved denne julefrokost, og glædelig julFremmøde aktivitet

Aktivitets nyt Posted on Wed, November 18, 2015 16:24:34

Møde den 18. nov. 2015

Til dagens mødesamvær var
der i dag ti fremmødte.

Sædvane tro, var der god
mødestemning hvorunder der blev drøftet en del af aktuelle forekomster af hvad
som rører sig i samfundet.

Julefrokosten i Aulum
Fritidscenter blev sat endelig på plads. Der er tilmeldt 12 deltager.

Julefrokosten vil være
sidste mødesamvær i år. Der bliver udstedet nyt aktivitetsprogram, hvor første
møde afholdes som sædvanlig på Kastaniegården den 6. januar 2016.Fremmøde aktivitet

Aktivitets nyt Posted on Tue, November 17, 2015 16:16:10

Møde den 04. nov. 2015

Af forskellige årsager var kun otte fremmødte.

Som sædvanlig god mødestemning, hvorunder blev vedtaget at afholde årets julefrokost i Aulum Fritidscenter, den 2. dec. kl. 11,30

Ella aftaler menu og betingelser herfor med Fritidscenteret.Next »